66/2018 dostawa: SZNUREK ROLNICZY

Odsłony: 553

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy: SZNUREK ROLNICZY - TEX 7700, 130 m/kg, 9 kg/kłębek.

Termin składania ofert : do dnia 11.06.2018 (pon.) do g.12 - hzz(at)zolednica.pl - w temacie maila wpisując: 66/2018 SZNUREK

Ilość i franco:  300 kłębków (3 palety) : Golina Wlk. 80, 63-940 Bojanowo - 1 paleta, Żołędnica 42, 63-900 Rawicz - 2 palety

W ofercie należy podać producenta i parametry.

 

1) Termin dostawy: do dnia 20.06.2018 r. – franco HZZ „Żołędnica” (magazyny: Golina Wlk. 80, 63-940 Bojanowo, Żołędnica 42, 63-900 Rawicz)

2) Termin płatności 30 dni od otrzymania faktury.

3) Oferty należy przesyłać do dnia 11.06.2018 r. do godz. 12.00

4) Merytorycznie – 605456524 Agronom

5) Zastrzegamy sobie możliwość zmiany ilości w zamówieniu +/- 15%

6) Termin związania ofertą – 5 dni od daty przyjmowania ofert  

7) Zastrzegamy prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji cen lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn

8) Zastrzegamy sobie prawo do zwrotu całego zamówienia, w przypadku jakości sznurka nieprzystającej do wymogów posiadanego sprzętu.


 Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat: "SZNUREK"