67/2018 dostawa: SŁOMA ZBOŻOWA

Odsłony: 681

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy: SŁOMA ZBOŻOWA ze zbiorów 2018 r, prasowana (kostka/balot), wilgotnośc < 15% oferta z cen za 1 t słomy wraz z transportem.

Termin składania ofert : do dnia 30.06.2018 - hzz(at)zolednica.pl - w temacie maila wpisując: 67/2018 SŁOMA

(z zastrzeżeniem możliwości jego zmiany, a szczególnie skrócenia, jeśli otrzymamy oferty wymagające podjęcia decyzji przed ww terminem)

Ilość i franco:  500 t (opcja do 1000 t) , powiat rawicki

  • Golina Wlk. 80, 63-940 Bojanowo - ok. 150 t (opcja do 300 t)
  • Kawcze 67, 63-940 Bojanowo - ok. 150 t (opcja do 300 t)
  • Zakrzewo 58, 63-910 Miejska Górka - ok. 200 t (opcja do 400 t)
Termin dostawy: VII-VIII 2018 r. – franco HZZ „Żołędnica”

Merytorycznie – Gł. Hodowca  693113014

Termin związania ofertą – 5 dni od daty złożenia oferty.  

Zastrzegamy prawo swobodnego wyboru oferty, wyboru oferty przed upływem terminu składania ofert, dalszej negocjacji cen lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn

Z podmiotami, które złożą najkorzystniejsze oferty zawarta będzie umowa K-S. (zał.)
Umowa K-S DOC     pdf

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat: "SŁOMA".