89/2018 dostawa: NASIONA RZEPAKU OZIMEGO

Odsłony: 593

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy NASIONA RZEPAKU OZIMEGO : FORMULARZ OFERTOWY

UWAGA: wszystkie odmiany muszą być zaprawione zaprawą neonikotynoidową.

Termin składania ofert – do 24.07.2017, g. 11

Dopuszczalne oferty częściowe.

Cena winna uwzględniać wszelkie rabaty (posiadamy kupon rabatowy na Architect).

Dostawa do HZZ: do dnia 10.08.2018

Franco: Magazyn HZZ „Żołędnica” : Golina Wlk 80, 63-940 Bojanowo = 693 113 420, Żołędnica 42, 63-900 Rawicz = 693 113 432

Termin płatności FV : 30 dni

Termin związania ofertą wynosi min. 72 godziny, a bieg terminu rozpoczyna się wraz z chwilą zakończenia ich przyjmowania.

Zapytujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, zmiany ilości lub odmiany, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości, bądź niedokonania wyboru bez podania przyczyn

Z podmiotami, które złożą najkorzystniejsze oferty, podpisana będzie umowa (załącznik)

Dostarczenie 2 egz. podpisanej umowy wraz z FV jest warunkiem płatności FV.

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "Nasiona rzepaku".