93/2018 oferta sprzedaży: ciągnik URSUS C-360 3P

Odsłony: 832

Zapraszamy do złożenia oferty zakupu pojazdu Ciagnik URSUS C-360 3P

Termin składania ofert: do dnia 20.08.2018 do g.11 - osobiście, pocztą, poprzez OLX.PL, hzz(at)zolednica.pl - (at) zamienić na @

Kontakt merytoryczny: 65 546 67 28 - od pon. do pt w godzinach 8-14.

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ
ciągnika Ursus C-360 3P o nr rej. PRA 89PV
 

I. Sprzedający: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, fax 655466702, hzz(at)zolednica.pl, NIP 6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego - Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra - Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:

 1. Oferujący nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.
 3. Ogłoszenie będzie dostępne na www.zolednica.pl zakładka ZAPYTANIA I PRZETARGI http://www.kowr.gov.pl/spolki/ogloszenia-spolek , https://www.olx.pl/oferty/uzytkownik/rrVz/ oraz w siedzibie spółki.

III. Przedmiot sprzedaży:

 1. Sprzedaż ciągnika marki URSUS C-360 3P, rok produkcji 1988 r., nr rej. PRA 89PV
 2. Wycena przedmiotu sprzedaży stanowi załącznik do ogłoszenia – dostępna będzie na www.zolednica.pl w zakładce ZAPYTANIA i PRZETARGI.
 3. Cena minimalna oferty: 10.300,00 zł netto / 12.669,00 zł brutto.
 4. Oferty poniżej ceny minimalnej nie będą rozpatrywane.
IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty
 1. Oferty należy składać w formie pisemnej.
 2. Oferty należy składać do dnia 20.08.2018 r. do godz. 11.00.
 3. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach:
 • koperta zewnętrzna winna być adresowana do Sprzedającego i posiadać oznaczenie: „oferta na ciągnik URSUS C-360 3P”.
 • koperta wewnętrzna winna być adresowana do Oferenta, posiadać oznaczenie: „oferta na ciągnik URSUS C-360 3P” oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 20.08.2018 r. godz. 11”
 1. Dopuszcza się także możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz(at)zolednica.pl) i/lub faxu (65 546 67 02) oraz poprzez konto Oferenta na portalu OLX.
V. Inne warunki przetargu
 1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego.
 2. Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena (waga 100%).
 3. Sprzedający wystawia FV.
 4. Pojazd można oglądać w miejscowości Zakrzewo 53, 63-910 Miejska Górka - w dni robocze, od g. 8 do 14 – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
 5. Osoba do kontaktu: p. Henryk Franciszkiewicz 65 546 67 28, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

1) WYCENA   2) FORMULARZ OFERTY   3) FOTO