Zapraszamy do udziału w przetargu na zadanie: „Modernizacja linii wodociągowej w Wydartowo II” (18/1/2019) - termin składania ofert: do dnia 19.03.2019 do g.12.00.

 

Do pobrania: SIWZ