78/2022 usługa: POBRANIE PRÓB GLEBOWYCH wraz z analizą (2)

Odsłony: 916

 Zapraszamy do złożenia oferty na usługę POBRANIE PRÓB GLEBOWYCH wraz z analizą.

 

Termin składania ofert : do dnia 05.07.2022 do g.11 - hzz(at)zolednica.pl - w temacie wpisując "78/2022 Próby glebowe"

 
Przedmiot oferty: Pobieranie prób glebowych z analizą przeprowadzoną w SHR w Poznaniu oraz wyniki udostępnione w wersji mapowej i arkuszu excel
 
Próby należy pobrać z areału:
- ok. 1 000 ha (Gosp. Golina Wielka 63-940) - przy założeniu: 1 próba z powierzchni 1,5 ha
- ok. 1 200 ha (Gosp. Żołędnica, 63-900) - jw, w 2023 roku
 
Należy podac cenę za 1 próbę (zł/netto)
 
 

1) Termin wykonania: od dnia 11.07.2022 r. – HZZ „Żołędnica” (Golina Wlk., 63-940 Bojanowo)

2) Termin płatności 30 dni od otrzymania faktury.

3) Oferty należy przesyłać do dnia 05.07.2022 r. do godz. 11.00

4) Merytorycznie – 605456524

5) Zastrzegamy sobie możliwość zmiany ilości w zamówieniu +/- 15%

6) Termin związania ofertą – 5 dni od daty przyjmowania ofert  

7) Zastrzegamy prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji cen lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn

 

 
 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "Próby glebowe".