107/2022 dostawa: Przedłużenie / zakup licencji oprogramowania AV

Odsłony: 776

 

Zapraszamy do złożenia oferty na:

  1. przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus / Liczba stanowisk: 30
  2.  zakup licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus / Liczba stanowisk: 5

Posiadany certyfikat: NL2019/040106

Okres przedłużenia (a) / trwania (b) licencji: +3 lata.

Daty dla pkt a) i pkt b) muszą być zbieżne: do 06.11.2025 r.

Termin składania ofert cenowych na pkt. a) i pkt. b) upływa w dniu 14.10.2022 r. do g. 11.