81/2023 dostawa: NASIONA ZBÓŻ OZIMYCH

Odsłony: 483

 

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy NASION ZBÓŻ OZIMYCH

 Screenshot 1177

  • Prosimy nie tworzyć ofert w PDF/JPEG i nie przysyłać propozycji odmian nasion innych niż zawarte w tabeli
  • Termin składania ofert – do 04.09.2023, g.10
  • DAP Magazyny HZZ „Żołędnica”: Golina Wlk 80, 63-940 Bojanowo = 693 113420, Zolędnica 42, 63-900 Rawicz 693 113 432
  • Termin płatności FV: 30 dni
  • Cena winna uwzględniać wszelkie rabaty (opisać w uwagach)
  • Merytorycznie – Agronom 605 456 524
  • Termin związania ofertą wynosi min. 3 dni robocze od zakończenia ich przyjmowania.
  • Zapytujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, zmiany ilości lub odmiany, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości, bądź niedokonania wyboru bez podania przyczyn
  • Z podmiotami, które złożą najkorzystniejsze oferty, podpisana będzie umowa (zał)
  • Dostarczenie 2 egz. podpisanej umowy – najpóźniej wraz z FV jest warunkiem płatności FV.

 

 

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "Nasiona zbóż".