60/2018 dostawa: GAZ PROPAN

Odsłony: 661

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy: GAZ PROPAN

 Termin składania ofert : do dnia 06.06.2018 do g.12 - hzz(at)zolednica.pl - wpisując w temacie maila "60/2018 dostawa GAZ"

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA DOSTAWY

GAZU DLA SUSZARNI w GOLINIE WIELKIEJ

I. Podmiot: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, fax 655466702, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP 6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego - Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra - Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot zapytania i termin realizacji

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu na potrzeby suszarni, o parametrach jak poniżej:
 • nazwa wyrobu: CN:271112 - gaz PROPAN
 • przeznaczenie uprawniające do zwolnienia lub zastosowania zerowej stawki akcyzy: art. 32 ust 1 pkt 3 gaz płynny zwolniony ze względu na przeznaczenie
 • miejsce dostaw: Golina Wielka 80, 63-940 Bojanowo
 • spółka nie posiada własnych zbiorników podziemnych na gaz – Oferent musi zaproponować ich dzierżawę, montaż oraz konserwację (w tym przeglądy).
 • Oferent musi wyrazić zgodę na dostosowanie dostaw gazu w ilości zależnej od warunków pogodowych w danym roku
 • Oferent musi przedstawić sposób obliczania ceny gazu propan – preferowane w oparciu o kurs z www.e-petrol.pl.
 • Oferent musi dostarczyć przedmiot zamówienia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
 • zużycie gazu propan w ostatnich 5 latach wynosiło: w 2012 – 203 tys. L, w 2013 – 64 tys. L, w 2014 – 90 tys. L, w 2015 – 11 tys. L, w 2016 – 155 tys. L, w 2017- 128 tys. L (średnio ok. 110 tys. L).
 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 15.07.2018 do 31.12.2018 r.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 06.06.2018 r. do godz. 12.00.

2. Oferta musi zawierać cenę za 1L gazu wyliczoną na dzień 28.05.2018 r., koszt montażu, koszt dzierżawy oraz konserwacji (w tym przeglądów) podziemnych zbiorników na gaz.

3. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach:

 • koperta zewnętrzna winna być adresowana do Sprzedającego i posiadać oznaczenie: „oferta na gaz propan”.
 • koperta wewnętrzna winna być adresowana do Oferenta, posiadać oznaczenie: „oferta na gaz propan” oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 06.06.2018 r. godz. ”

4. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert pocztą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) i/lub faxem (65 546 67 02).

V. Inne warunki przetargu
1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego.
2. Osoba do kontaktu: p. Marcin Piotrowiak, 605456524, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat: "GAZ".

 

 

Oferta najkorzystniejsza: 1,26 zł/L po kursie 2066,33 zł/t